Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αεροπορικής Βάσης Λάρισας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ