Προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων, συσκευής μέτρησης σωματιδίων υδραυλικών υγρών και ψαλιδωτών αυτοκινούμενων καλαθοφόρων πλαρφόρμων εργασίας για το ΚΕΑ

Η Διαχείριση Δαπανών, του Οικονομικού Τμήματος, του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών προκηρύσσει 3 διαγωνισμούς για την:

  1. Προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων επικαθήμενου χειριστή για πλύση και στέγνωση δαπέδων. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
  2. Προμήθεια εργαστηριακής συσκευής μέτρησης σωματιδίων υδραυλικών υγρών – λιπαντικών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
  3. Προμήθεια ψαλιδωτών αυτοκινούμενων καλαθοφόρων πλατφόρμων εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ