Προμήθεια Προϊόντων Καθαριότητας, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Το Τμήμα Προμηθειών, της Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Προϊόντων Καθαριότητας, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ