Προμήθεια Πτυσσόμενου Συρματοπλέγματος Τύπου Κονσερτίνας Φ.090 της ΑΣΔΥΣ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Πτυσσόμενου Συρματοπλέγματος Τύπου Κονσερτίνας Φ.090». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ