Προμήθεια Σκευών Εστίασης του Γ.Σ.Ν.Ε.

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως, προσκαλεί στο πλαίσιο Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την
«Προμήθεια σκευών Εστίασης». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ