Προμήθεια Συσκευαστικού Μηχανήματος Διπυρίτη για Κάλυψη Αναγκών Παραγωγής Μερίδων Εκστρατείας

Το Τμήμα 7 της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτική Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού “Θησέας” προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Συσκευαστικού Μηχανήματος Διπυρίτη για Κάλυψη Αναγκών Παραγωγής Μερίδων Εκστρατείας». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ