Προμήθεια Συστήματος Παροχής Ξηρού Αέρα των Αρμάτων Μάχης LEO2A4 Εντός Κλειστών Υπόστεγων Στάθμευσης

Το Τμήμα 7 της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτική Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού “Θησέας” προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Συστήματος Παροχής Ξηρού Αέρα των Αρμάτων Μάχης LEO2A4 Εντός Κλειστών Υπόστεγων Στάθμευσης». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ