Προμήθεια σφολιατοειδών και αρτοποιημάτων επ΄ ωφελεία του ΣΠ Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας. 

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια σφολιατοειδών και αρτοποιημάτων επ΄ ωφελεία του ΣΠ Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Υπεύθυνη Δήλωση ΙΒΑΝ

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Δ. 1400/73