Προμήθεια Σωστικών Λέμβων για τα Ε/Π CH-47D, ΝΗ90 και το Α/Φ C-12 της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ

Το Τμήμα 7 της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτική Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού “Θησέας” προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Σωστικών Λέμβων για τα Ε/Π CH-47D, ΝΗ90 και το Α/Φ C-12». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ