Προμήθεια του είδους Βηματοδότες – Μέρη και Εξαρτήματα για το ΓΝΗ

Η Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια του είδους «Βηματοδότες – Μέρη
και Εξαρτήματα» – (CPV: 33182210-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ