Προμήθεια Τροφίμων συσσιτίου και κατεψυγμένων προϊόντων του 4ου Επιτελικού Γραφείου της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας»

Το Τμήμα Προμηθειών του 4ου Επιτελικού Γραφείου της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας» θα προβεί σε διαγωνισμό για την προμήθεια Τροφίμων συσσιτίου και κατεψυγμένων προϊόντων για τις ανάγκες του ΣΠ Πολυκάστρου, και των εξυπηρετούμενων αυτών μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις Φρουρές Πολυκάστρου, Γιαννιτσών και Έδεσσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ