Προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

Το Οικονομικό Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού, της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ