Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Αποστειρωμένες Κομπρέσσες και Καθετήρες Παροχέτευσης για Ανάγκες Α-Β Παθολογικής)

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Αποστειρωμένες Κομπρέσσες και Καθετήρες Παροχέτευσης για Ανάγκες Α-Β Παθολογικής)». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ