Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (ανάγκες γενικής διαχείρισης 3). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ