Προμήθεια υγειονομικού υλικού (εγχειρητική τεχνική) για το 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Ανοικτής
Διαδικασίας», για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (εγχειρητική τεχνική). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ