Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού – Ιατρικές Συσκευές, Ποικίλος Εξοπλισμός, Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης του ΚΕΑ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού – Ιατρικές Συσκευές, Ποικίλος Εξοπλισμός, Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ