Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Ιατρικοί Εξοπλισμοί για Πλαστική Χειρουργική) του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Ιατρικοί Εξοπλισμοί για Πλαστική Χειρουργική). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ