Προμήθεια υγειονομικού υλικού (καθετήρες – σύριγγες – βελόνες – διάφορες ιατρικές συσκευές) του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (καθετήρες – σύριγγες – βελόνες – διάφορες ιατρικές συσκευές). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ