Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Χειρουργικά Συστήματα Ανίχνευσης και Ιχνηλάτησης για το Τμήμα Κλινικής Μαστού) του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Χειρουργικά Συστήματα Ανίχνευσης και Ιχνηλάτησης για το Τμήμα Κλινικής Μαστού)». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ