Προμήθεια: «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το Οικονομικό Τμήμα, της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού, της Διεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια: «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» για την κάλυψη αναγκών του. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ