Προμήθεια «Υλικά Αγγειογραφίας» του Γ.Ν. Ημαθίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας) διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Υλικά Αγγειογραφίας», CPV: 33111710-1, για τις ανάγκες της Υγ. Μ. Βεροίας του Γ.Ν. Ημαθίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ