Προμήθεια υλικών, εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασής τους, για την επισκευή και ετήσια συντήρηση των μηχανών του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασής τους, για την επισκευή και την ετήσια συντήρηση των μηχανών του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251ΓΝΑ. (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:234234). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ