Προμήθεια Υλικών Θύρας Εισόδου Α/Φ

Το Τμήμα Οικονομικού Διαχείρισης Δαπανών, του ΜΥ FOB Ακτίου, προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών Θύρας Εισόδου Α/Φ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ