Προμήθεια Υλικών Μετασκευής/Αναβάθμισης Συστήματος Ανακρέμασης ΠΜ Καταπελτών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών, του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού σας προσκαλεί για διαπραγμάτευση για την Προμήθεια Υλικών Μετασκευής/Αναβάθμισης Συστήματος Ανακρέμασης ΠΜ Καταπελτών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας–Πλαίσιο Χρονικού Ορίζοντα Ενός (1) Έτους. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ