Προμήθεια υλικών συσκευασίας για την εύρυθμη υλοποίηση του διακλαδικού προγράμματος του 691 ΒΕΒ, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια υλικών συσκευασίας για την εύρυθμη υλοποίηση του διακλαδικού προγράμματος του 691 ΒΕΒ (παραγωγής χρωμάτων – πλαστικών και λοιπών ειδών). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ