Προμήθεια Υφάσματος Ραιγιόν Νο 125, για την κατασκευή ειδών ένδυσης του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 – 2026

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια υφάσματος ραιγιόν Νο 125, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής ειδών ένδυσης του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 – 2026. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ