Προμήθεια υφάσματος σύμμεικτου φρέσκου Νο 165 Φ/Π, για κάλυψη αναγκών περιοδικής χορήγησης στελεχών

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την προμήθεια υφάσματος σύμμεικτου φρέσκου Νο 165 Φ/Π (στολή θερινή υπ’ αριθ. 8, 8α, και 8γ), για κάλυψη αναγκών περιοδικής χορήγησης στελεχών, εξερχόμενων παραγωγικών σχολών και προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ