Προμήθεια υφάσματος χειμερινού ολόμαλλου ντρα Νο 330 Φ/Π. για κάλυψη αναγκών περιοδικής χορήγησης στελεχών

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια υφάσματος χειμερινού ολόμαλλου ντρα Νο 330 Φ/Π (στολή υπ’ αριθ. 8, χειμερινή) για κάλυψη αναγκών περιοδικής χορήγησης στελεχών, εξερχόμενων παραγωγικών σχολών και προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ