Προμήθεια φέτας Π.Ο.Π. προς κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Λάρισας

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Αεροπορικής Βάσης Λάρισας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια φέτας Π.Ο.Π. προς κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Λάρισας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ