Προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων για κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ της ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

Η Διεύθυνσης Προμηθειών, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς Διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων για κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών, για τα έτη 2025 – 2027. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ