Προμήθεια φαρμάκων παθήσεων δέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων για το 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια φαρμάκων παθήσεων δέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ