Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.) – φάρμακα αναιμιών του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης, διακηρύσσει Ηλεκτρονική Διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.) – φάρμακα αναιμιών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ