Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) – Φαρμακευτικού Υλικού

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως, διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) – Φαρμακευτικού Υλικού CPV 33661000-1, 33610000-9, 33651100-9. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ