Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια μηνιγγίτιδας), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια μηνιγγίτιδας), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ