Προμήθεια φορητών επιτραπέζιων μικροϋπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, της  4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια φορητών επιτραπέζιων μικροϋπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ