Προμήθεια Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 και Α3 για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Υ. της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 και Α3» (cpv: 30197643-5, Φωτοαντιγραφικό χαρτί) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για ένα (1) έτος. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ