Προμήθεια 170 τεμ. νέων διχτύων παραλλαγής σύγχρονης τεχνολογίας για την Α.Σ.Δ.Υ.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει Διαγωνισμό Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια 170 τεμ. (6,80μ. x
10,20μ.) νέων διχτύων παραλλαγής σύγχρονης τεχνολογίας». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ