Προμήθεια 285 εστόρων πολυβόλων MG3 7,62 χιλ. επί ΤΤΟΑ Μ 1117 για την Α.Σ.Δ.Υ.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει Διαγωνισμό Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια 285 εστόρων πολυβόλων MG3 7,62 χιλ. επί ΤΤΟΑ Μ 1117». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ