Προμήθεια Port Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, προκηρύσσει διαγωνισμό για την Προμήθεια Port Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ