ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ευθυμία Κιρτικίδου
ΠΕ Διοικητικού
Δήμος Αλεξάνδρειας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τηλ. 2333350137 – Fax: 2333023625 – Email: kirtikidou@alexandria.gr

 

7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ