ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8/22
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
« ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIOΥ – 4ης ΜΣΕΠ»

 

ΠΥΠ 2022 ΚΡΕΑΤΑ