ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073391”

Το  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073391.

Η Πράξη περιλαμβάνει ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προετοιμασία 90 ανέργων ωφελουμένων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους. Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και εκπαιδεύονται σε θέματα Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.

Για την ενημέρωση της πορείας του προγράμματος το Επιμελητήριο Ημαθίας καλεί όσα άτομα ενδιαφέρονται καθώς και ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που αναζητούν εργατικό δυναμικό να λάβουν συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα: ‘Ενημέρωση για την πορεία του Προγράμματος’

Στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας, η οποία θα υλοποιηθεί εξ’ αποστάσεως  θα γίνει ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος από την υπεύθυνη έργου και θα γίνει συζήτηση, η οποία θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τα οφέλη του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν την Δευτέρα 17/07/2023 στις 11 π.μ. στο παρακάτω link:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/9976640538?pwd=aFpwNjNKTHRJQVlSczJPZXBWbWw3QT09

Meeting ID: 997 664 0538

Passcode: 27121966