ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073401”

Το  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073401.

Η Πράξη περιλαμβάνει ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προετοιμασία 20 ανέργων, ωφελουμένων, άτομα με Αναπηρία, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας αλλά και η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού́ με παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική́ τους ενσωμάτωση, στη μείωση της ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά́ εργασίας, καθώς και στη βελτίωση του βιοτικού́ επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης, μέσω της υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Για την ενημέρωση της πορείας του προγράμματος το Επιμελητήριο Ημαθίας καλεί όσα άτομα ενδιαφέρονται καθώς και ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που αναζητούν εργατικό δυναμικό να λάβουν συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα: ‘Ενημέρωση για την πορεία του Προγράμματος’

Στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας, η οποία θα υλοποιηθεί εξ’ αποστάσεως  θα γίνει ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος από την υπεύθυνη έργου και θα γίνει συζήτηση, η οποία θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τα οφέλη του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν την Τρίτη 18/07/2023 στις 10 π.μ. στο παρακάτω link:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/9976640538?pwd=aFpwNjNKTHRJQVlSczJPZXBWbWw3QT09

Meeting ID: 997 664 0538

Passcode: 27121966