ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» με MIS 5073390“

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»  με MIS 5073390.

Η Πράξη περιλαμβάνει ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η δυναμική προσαρμογή και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων καθώς επίσης και η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι θα είναι 110 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ του Δήμου Νάουσας.

Για την ενημέρωση της πορείας του προγράμματος το Επιμελητήριο Ημαθίας καλεί όσα άτομα ενδιαφέρονται να λάβουν συμμετοχή για να ενημερωθούν για τις δράσεις του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας, η οποία θα υλοποιηθεί εξ’ αποστάσεως  θα γίνει ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος από την υπεύθυνη έργου και θα γίνει συζήτηση, η οποία θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τα οφέλη του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν την Τρίτη 18/07/2023 στις 11 π.μ. στο παρακάτω link:

 

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/9976640538?pwd=aFpwNjNKTHRJQVlSczJPZXBWbWw3QT09

 Meeting ID: 997 664 0538

Passcode: 27121966