ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΟΡΕΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (LEH LADAKH, 09-12.10.2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΟΡΕΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (LEH LADAKH, 09-12.10.2022)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ: 210-368 2841
email: db1@mfa.gr

 

2022_53097_ΙΝΔΙΑ_Συνέδριο_βιώσιμος_τουρισμός 3-b) Ladakh-10-12Oct SMDS XI concept note-1