ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 10 ΣΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 10 ΣΠ

 

  1. ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 10 ΣΠ.

    2. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Μ.Υ ΜΕΡΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΒΟΗΘΟΣ 4ου ΕΓ, ΤΗΛ.
    2321095223

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ