ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΚΜ ΣΤΗΝ ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΚΜ ΣΤΗΝ ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023

Χαρίκλεια Τσιαμπαλή

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Π.Κ.Μ.

Τμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων

26ης Οκτωβρίου 64, 54627 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2313330391

c.tsiampali@pkm.gov.gr, dao@pkm.gov.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΚΜ ΣΤΗΝ ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023