ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Σας αποστέλλουμε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος που αφοράστηνπρομήθεια επιστημονικών εργαλείων ψυχολογικών τεστ και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης,αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) 

 

Επισυνάπτομενα θα βρείτε το σχετικό αρχείο

Σχετικά Αρχεία: