ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤOΝ ΕΛΕΓΧΟ & ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤAΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PHILIPS OPTIMUS 65, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΦΤ ΚΥ Π.ΑΞΙΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤOΝ ΕΛΕΓΧΟ & ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤAΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PHILIPS OPTIMUS 65, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΦΤ ΚΥ Π.ΑΞΙΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

Σχετικά Αρχεία: