ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ενός «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ »

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού, της Διεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου “Άγιος Διονύσιος” προσκαλεί για κατάθεση προσφοράς  την προμήθεια ενός (1)
«ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ » (CPV 39330000-4 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ », KAE 9749). Προϋπολογισμός δαπάνης 29.500,00 € προ ΦΠΑ ή 36.580,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ». Διαβάστε περισσότερα εδώ